Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.

OMUL CARE ADUCE CARTEA

Dan C. Mihailescu

SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI DESPRE ROLUL ŞI DESTINUL UNUI NEAM CREŞTIN ÎNTR-O LUME PĂGÂNĂ ŞI ÎNTR-O EUROPĂ APOSTATĂ

George Fedorovici

Atunci când cineva doreşte să sublinieze valoarea unei cărţi de analiză istorică, "profetic" pare să fie unul din adjectivele cele mai la îndemână. Aceasta chiar dacă nu întotdeauna observaţiile exprimate în cartea respectivă au ajuns să fie confirmate de desfăşurarea ulterioară a evenimentelor; e destul ca recenzentul - ori publicul - să-şi dorească ca previziunile autorului să se împlinească. Nu acesta este cazul volumului de faţă. Editura Predania ne pune înaintea unui autor ale cărui avertismente - adevărate prorociri - s-au împlinit deja ori tocmai se împlinesc, fără ca cineva să îşi dorească acest lucru; de fapt, ele s-au împlinit împotriva dorinţei oamenilor şi, mai ales, împotriva dorinţei autorului.

PRIN FEREASTRA TEMNIŢEI

Mircea Platon

Ce se vede prin fereastra temniţei? Dacă eşti criminal împătimit, vezi răzbunare, aşa cum îmi povestea febril, cu ani în urmă, un bărbat cu care am împărţit acelaşi compartiment de tren pe ruta Bucureşti-Iaşi. Omul abia ieşise din închisoare şi se ducea acasă hotărât să-şi înjunghie nevasta care îl înşelase cu altul cât timp el stătuse după gratii. Dacă eşti un om nevinovat, vezi nedreptatea. Dacă eşti deţinut politic închis de comunişti la Aiud, nu vezi nimic pentru că nu ai fereastră la celulă. Dacă eşti sfânt, precum episcopul Sârb Nicolae Velimirovici, vezi Învierea.

CE-I SPUNE SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI EUROPEI DE ASTĂZI?

Daniel Mazilu

Articolul acesta porneşte de la lectura cărţii Sfântului Nicolae Velimirovici "Prin fereastra temniţei", în cea mai recentă traducere din limba sârbă a acestui mare teolog. Realizată de soţii Ionuţ şi Sladjana Gurgu, ediţia românească apărută la editura Predania (2007) este una excelentă, în duhul adevărului şi al smereniei. Traducerea în sine este o faptă de smerenie. Bunul traducător ascultă şi face întru totul voia autorului. Urmează cu fidelitate cuvântul şi spiritul acestuia.

CELE PATRU AŞEZĂMINTE ALE SFÂNTULUI NAUM AL OHRIDEI

Ciprian Voicilă

Editura Predania continuă cu consecvenţă şi dăruire seria traducerilor din cărţile Sfântului Episcop al Ohridei si Jicei. Nu ştiu dacă s-a spus până acum, dar dacă nu o spun eu acum, toate cărţile aduse pe lume de editura Predania se remarcă în inflaţia de cărţi duhovniceşti de pe piaţă de carte din România prin două caracteristici: sânt frumoase din punct de vedere grafic şi sânt traduse într-o limbă cu parfum de alte vremi. Sufletul cărţii se bucură de convieţuirea armonioasă cu un trup pe măsura lui. De aceasta dată am în faţă o alcătuire a Sfântului Nicolae Velimirovici "după o predanie străveche din Makedonia." În 29 de pagini citim dialogul purtat între Sfântul Naum al Ohridei (unul dintre ucenicii Sfinţilor Chiril şi Methodie) şi fiii săi născuţi din Duh. Un dialog pe marginea gropii care se înscrie într-o adevărată categorie de texte filosofice şi ascetice care fascinează întreaga fiinţă a omului prin dramatismul şi consecinţele sale.

NICOLAE VELIMIROVICI: MAI PRESUS DE RĂSĂRIT ŞI DE APUS

Mihail Ţurcan
"Mai presus de Răsărit şi Apus" este o scriere filosofică prin care Nicolae Velimirovici încearcă să definească locul Balcanilor ortodocşi în lume. Aflaţi la răscrucea a două lumi Occidentul şi Orientul. Balcanii trebuie să-şi găsească locul lor în lume, fără a însuşi modelul vreunei sau altei părţi, modele care dealtfel îi sânt străine şi care n-ar face altceva decît să le distrugă identitatea. Iar baza acestei identităţi a Balcanilor este ceea ce-i înalţă mai presus de Răsărit şi Apus: este credinţa dreaptă, după cum ne învaţă şi Sfîntul Nicolae Velimirovici. Pentru a înţelege această carte este, cred eu, nevoie să se ţină cont de două lucruri: obligativitatea cunoaşterii personalităţii Sfîntului Nicolae Velimirovici şi obligativitatea înţelegerii punctului de vedere ortodox asupra faptelor relatate în lucrarea propriu-zisă.

site realizat de atelierul de grafică