Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.
Proiecte - Velimirovici

CLUJ - miercuri, 16 Aprilie 2008, ora 19,00
organizatori/ Predania, A.S.C.O.R., Facultatea de Teologie Ortodoxă
invitaţi/ PS Vasile Someşanul, Episcop vicar al Eparhiei Clujului, Arhim. Dr. Macarie Drăgoi, Episcop ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Preot Prof. Dr. Ioan Chirilă - Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Prof. Dr. Mircea Muthu - Facultatea de Litere
locaţie/ Aula mare a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali, nr. 58-60

TIMIŞOARA - luni, 26 Mai 2008, ora 19,00
organizatori/ Predania, A.S.C.O.R., ProLogos, Departamentul de Teologie Ortodoxă al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, din Cadrul Universităţii de Vest Timişoara
invitaţi/ Preasfinţia Sa Paisie Ion-lugojanu - Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei,
Părintele Protopop Dr. Branislav Stankovici, Protoiereu Dragan Sekulici - Comunitatea Bisericii Ortodoxe Sârbe din Berlin - producătorul filmului, Diacon Nenadilici - scenaristul şi regizorul filmului
locaţie/ Aula Magna a Universităţii de Vest,

Blvd. V. Pârvan 4

IAŞI - miercuri, 5 Noiembrie 2008, ora 18,00
organizatori/ Predania, A.S.C.O.R. Filiala Iaşi
invitaţi/ Ips Teofan Savu - Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Protosinghel Nichifor Horea - Stareţul mănăstirii “Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi, Ierodiacon

Cleopa Stefanovici - Mănăstirea Staro Hopovo - Serbia, Gurgu Ionuţ - director Editura Predania
Locaţie/ Aula Mihai Eminescu – corpul A al Universităţii Al. I. Cuza,
B-dul Carol I,  nr. 11

SUCEAVA - marţi, 17 Martie 2009, ora 18,00
Organizatori/ Predania, A.S.C.O.R. Suceava
invitaţi/ IPS Pimen  Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Părintele Ioan Irimia -  parohia

“Sfânta Înviere”, Gurgu Ionuţ - Editura Predania
locaţie/ Dom Polski, str. Ion Vodă Viteazul, nr. 5

BUCUREŞTI - Miercuri 8 Aprilie 2009, ora 18,00
organizatori/ Predania, Seniorii Ligii Studenţilor
invitaţi/ Părintele Constantin Lazăr,

Gheorghe Fedorovici, Publicist Elena Dulgheru

- critic de film
locaţie/ Aula Magna a Facultăţii de Drept,

Bd. M. Kogălniceanu 36-46

SIBIU - Joi, 29 Octombrie 2009, ora 19,00
organizatori/ Predania, A.S.C.O.R. Sibiu
invitat/ Pr. Prof. IOAN BIZĂU
locaţie/ Aula “Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii

de Teologie, Str. Mitropolie, Nr. 20

PLOIEŞTI - Joi, 26 Noiembrie 2009 ora 18,00
organizatori/ Predania
invitat/ Prof. Dr. Nicoler Boaru
locaţie/ Muzeul de Istorie şi Arheologie Ploieşti,

Str. T. Caragiu, nr. 10

)
site realizat de atelierul de grafică