Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.


Utilizarea documentelor electronice - poziţii din biserica ortodoxă

Inapoi
15 Ianuarie 2009

Având în vedere importanţa temei documentelor electronice, noutatea ei în România, dar şi timpul foarte scurt avut la dispoziţie pentru o analiză aprofundată şi o dezbatere reală pe marginea subiectului pus în discuţie, Editura Predania a avut iniţiativa de a face o cercetare a poziţiilor oficiale din sânul Bisericii Ortodoxe.

Înregistrat cu nr. 1588/25.02.2009, referatul cu titlul „Utilizarea documentelor electronice - poziţii din Biserica Ortodoxă în ultimii 20 de ani" a fost depus la Registratura Generală a Administraţiei Patriarhale din Patriarhia Română şi este ataşat prezentului comunicat.

Suntem convinşi că numărul documentelor şi al luărilor de poziţie este mult mai mare, dar chiar şi aşa nu putem să nu remarcăm poziţia unanimă şi lipsită de echivoc în a se opune mijloacelor electronice de identificare, urmărire şi control a persoanei a tuturor Sinoadelor din ţările care au dezbătut aceasta temă.

Simpla transformare a identităţii persoanei într-un şir de numere (fie că este vorba de codul numeric personal sau de codul generat prin procesarea datelor biometrice) şi de introducerea ei într-un mediu virtual necontrolabil constituie un atentat la libertate. Documentele ataşate demonstrează fără putinţă de tăgadă că acceptarea documentelor electronice creează premisele instaurării unui sistem totalitar fără precedent în istorie.

 

site realizat de atelierul de grafică