Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.
traducere/
Valentin-Petre Lică
redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2008

format/ 11,5x20 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 32
ISBN/ 978-973-88781-3-8
preţ/ 7 lei



Sfântul Nicolae Velimirovici, Cele patru aşezăminte ale Sfântului Naum al Ohridei, apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

Inapoi
23 Noiembrie 2008

Oamenii se deosebesc unii de alţii prin ce sânt, prin ce fac, prin ce au, dar şi prin ce lasă în urmă. Unii lasă bunuri, alţii idei. Sfântul lasă în urmă o cale pe care o adevereşte cu faptele propriei sale vieţi. Cartea aceasta este alcătuită de Sfântul Nicolae Velimirovici după o străveche predanie din Macedonia şi reprezintă testamentul duhovnicesc al Sfântului Naum al Ohridei, o înfăţişare concisă în patru trepte a căii dreptslăvitoare către mântuire.

Sfântul Naum (+23 Decembrie) a fost unul dintre ucenicii Sfinţilor Chirill şi Methodie şi lucrător plin de râvnă împreună cu aceştia. Cu o aleasă învăţătură şi cunoscător a multe graiuri, el a întemeiat pe ţărmul de miazăzi al lacului Ohrida o mănăstire care-l împodobeşte şi astăzi. În jurul său s'a strâns mulţime de călugări, de pe tot cuprinsul Balcanilor. Sfântul Naum a fost un dascăl înţelept, călăuzitor al monahilor, aspru nevoitor, rugător şi duhovnic lucrător de minuni. Neobosit cărturar, Sfântul Naum s'a ostenit mai ales cu tălmăcirea Sfintei Scripturi şi a celorlalte cărţi bisericeşti din Greacă în Slavonă. A adormit în întâia jumătate a veacului al zecelea, mutându-se întru bucuria îndrăgitului său Hristos. A săvârşit minuni şi în vremea vieţii, şi după moarte. Numele Sfântului Naum împodobeşte istoria creştinismului dreptslăvitor din acel ţinut, veacuri de-a rândul făcându-se izvor de puteri tămăduitoare, scăpare bolnavilor şi celor în necazuri. Moaştele sale făcătoare de minuni uimesc şi astăzi prin mulţimea minunilor pe care le lucrează, mai cu seamă vindecări de boli grele, îndeosebi nebunia. Oamenii se deosebesc unii de alţii prin ce sânt, prin ce fac, prin ce au, dar şi prin ce lasă în urmă. Unii lasă bunuri, alţii idei. Sfântul lasă în urmă o cale pe care o adevereşte cu faptele propriei sale vieţi. Cartea aceasta este alcătuită de Sfântul Nicolae Velimirovici după o străveche predanie din Macedonia şi reprezintă testamentul duhovnicesc al Sfântului Naum al Ohridei, o înfăţişare concisă în patru trepte a căii dreptslăvitoare către mântuire.

 

site realizat de atelierul de grafică