Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.


S-amintă Hristolu! – Cârtici di Cârciunu

25 Decembrie 2012

Cartea cuprinde transpunerea în aromână realizată de Maria Pariza a unei poezii scrisă de Sfântul Nicolae Velimirovici despre sărbătoarea Naşterii Domnului.

detalii

Librăria-Cafenea-Galerie “Predania” și-a deschis porțile. Pentru prieteni.

20 Decembrie 2012

Se apropie Crăciunul şi noi suntem pe cale să terminăm de aşezat cărţile în rafturi și de scuturat pledurile de pe lavițe. Încăperile încep să ia în sfârșit forma celor prin care ne-am plimbat de atâtea ori doar în gând....

detalii

Cârticea di Cârciunu ti cilimeańi

13 Decembrie 2012

Mâni iasi di la stampâ Cârticea di Cârciunu ti cilimeańi. 15 frândzâ cu caduri vecl'i şi chindiseri armâneşţâ, giocuri, pirmithi, colindi, muabeţ, angucitori, şicăi şi poezii ti ficiuriţ. Ma s-u vreţ, anyrâpsiţ-nâ ti ea la georgiana.c.vlahbei@gmail.com i pi facebook! ...

detalii

Proiect Avdhela participă la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus

20 Noiembrie 2012

Proiectul Avdhela va fi prezent cu un stand pe toată perioada Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, Romexpo 21- 25 nov. 2012, iar de joi până duminică vom prezenta în fiecare zi public câteva dintre lucrările recent apărute din domeniul culturii...

detalii

Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvinte puţine oarecare din ceale multe, carte apărută în carul colecției „Izvoarele Orthodoxiei”

15 Octombrie 2012

Cartea de faţă, intitulată modest Cuvinte puţine oarecare din ceale multe, ale celor întru sfinţi părinţilor noştri Vasilie celui Mare şi Grigorie Cuvântătoriului de Dumnezeu, a fost alcătuită de Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ungrovlahiei (1765-1834), ca o anthologie a prieteniei celor...

detalii

Nuși Tulliu, Poezii, carte apărută în carul colecției „AVDHELA”

9 Septembrie 2012

Nuși Tulliu si-amintă tu 23-li di Aprilu 1872, tu avdzâta Avdhelâ, ţi adzâ si-aflâ tu Grâţie, ș-muri București, tu 8-li di Aprilu 1941. Fu poetu, prozatoru și publicistu di limbâ armâneascâ și româneascâ. Protili studii li-adarâ Cl'isurâ, tu Machidunie, iara...

detalii

„Mâńi hrisusiti. Cultura aromână între tradiţie şi contemporaneitate”

20 August 2012

„Mâńi hrisusiti. Cultura aromână între tradiţie şi contemporaneitate" este cel mai recent proiect demarat de Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne (susţinut de Asociaţia „Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina" şi Predania). Derulat pe perioada august-noiembrie 2012, proiectul are în vederea oferirea unor...

detalii

"Pâzarea" Internaţionalâ di Cărţâ Gaudeamus (Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus) di Custanţa

10 August 2012

Marţâ, 14li di Avgustu andreapsimu evenimentu la "Pâzarea" Internaţionalâ di Cărţâ Gaudeamus (Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus) di Custanţa, di-adunu cu Radio România Constanţa. Dinintea a Radio Vacanţa-Mamaia, v-aștiptămu cu noauâli cărţâ ascoasi tu proiectu (Nuşi Tulliu, Nicola Velimirovici), cu...

detalii

Arsenie Monahul, Între Dumnezeu şi Rock"n" Roll, carte apărută în cadrul colecției „Martor”

10 Iunie 2012

Ce-i muzica? O trăire a sufletului? O creaţie artistică? Un mod de viaţă? Asta-i prima întrebare pe care-o ridicăm înainte de-a începe povestea lungă şi dramatică a Rock'n'roll-ului. Căci numai răspunsul la întrebarea asta ne va da cheia înţelegerii neobişnuitulului...

detalii

Dan Botta, Românii, poporul tradiției imperiale, carte apărută în cadrul colecției „Neamul Românesc”

5 Iunie 2012

Ceea ce m-a impresionat mai mult la Dan Botta, n-a fost nici extrem de serioasa lui cultură clasică, pe care n-am mai întâlnit-o la nici un om din generația mea. Numai el citise în textul original pe Platon, pe Plotin...

detalii

Iotta Naum, Din viaţa zbuciumată a aromânilor, carte publicată în carul colecției „AVDHELA”

30 Mai 2012

Din viaţa zbuciumată a aromânilor reprezintă singura creaţie în limba română a autorului Iotta Naum Iotta. Reunite sub acest titlu generic, pe care autorul a dorit să-l lase lucrării sale, cele două părţi ale cărții sunt distincte ca gen literar:...

detalii

Victor Papacostea, Mihail Regleanu, Documentele redeşteptării macedoromâne, carte apărută în carul colecției „AVDHELA”

10 Mai 2012

Lucrarea Documentele redeșteptării macedoromâne a fost elaborată de Victor Papacostea împreună cu Mihail Regleanu, un vechi și devotat colaborator, ca o îndatorire de serviciu, în cadrul Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, transcrierea documentelor fiind încheiată în 1943. Îndată după...

detalii

Pagini Vii de Cultură Aromână

20 Aprilie 2012

Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne (susţinut de Asociaţia Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina şi Editura Predania) şi Radio România Constanţa vor oferi publicului constănţean în perioada 26-29 aprilie o serie de manifestări culturale de marcă, cu invitaţi de renume din...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Exiyisiri la Tatălu a Nostru – aromână/română, carte apărută în carul colecției „AVDHELA”

1 Aprilie 2012

Cathiunu Criştinu lu dzâţi dipriunâ Tatălu a nostru, ama câţ di noi ľi-aduchimu di-alithea putearea şi simasiili siminati di Hristolu Işişi, tu-aestâ Pâlâcârie Amirâreascâ. Ayiulu Nicola Velimirovici nâ dhurusi lumbrusita Exiyisiri la Tatălu a nostru, ţi nu easti maşi exiyisiri,...

detalii

“Conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec ale aromânilor fârşeroţi din Dobrogea” finanţat prin AFCN

1 Aprilie 2012

Proiectul este o iniţiativă susţinută împreună cu ViraFilms pentru conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec aromânesc polifonic din Dobrogea, cântec prezent doar izolat în comunităţile de aromâni fârşeroţi din localităţile Mihail Kogălniceanu şi Cogealac (Constanţa). Îmbinând activităţi de producţie de...

detalii

Ernest Bernea, Maramureșul, Țară Românească, apărută în carul colecției „Ernest Bernea”

15 Martie 2012

În contextul bogatei literaturi despre ţara Maramureşului, cartea lui Ernest Bernea, Maramureşul, ţară românească, are un profil unic. Lucrarea este o mărturie profundă şi personală despre originea neamului nostru, despre evoluţia lui istorică în adevăratele hotare româneşti, despre credinţa noastră...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Exiyisiri la Tatălu a Nostru, carte apărută în cadrul colecției „AVDHELA”

1 Martie 2012

Cathiunu Criştinu lu dzâţi dipriunâ Tatălu a nostru, ama câţ di noi ľi-aduchimu di-alithea putearea şi simasiili siminati di Hristolu Işişi, tu-aestâ Pâlâcârie Amirâreascâ. Ayiulu Nicola Velimirovici nâ dhurusi lumbrusita Exiyisiri la Tatălu a nostru, ţi nu easti maşi exiyisiri,...

detalii

În cadrul Proiectului Avdhela a fost organizată, pe 15 ianuarie 2012, seara „Iho pisti eti / Ecou peste vremuri – Eminescu şi lumea aromâneasc

16 Februarie 2012

Proiectul Avdhela - Biblioteca Culturii Aromâne a organizat, pe 15 ianuarie 2012, în cadrul Clubului Ţăranului Român din București, o seară de discuţii şi lecturi în amintirea poetului Mihai Eminescu şi a relaţiilor sale cu aromânii. Invitaţii serii au fost:...

detalii

În cadrul proiectului Avdhela, a fost organizat evenimentul „Pâreasińi buni! Tradiţia Păresimilor la aromâni”, la Muzeul de Artă Populară

1 Februarie 2012

Obiceiul aromânesc din seara de Lăsat de Sec a fost reconstituit în cadrul evenimentului „Pâreasińi buni!", eveniment găzduit de Muzeul de Artă Populară din Constanţa şi organizat în parteneriat cu Asociaţia Europeană Interaxe şi cu sprijinul deosebit al Radio România...

detalii"Eminescu şi lumea aromânească" - reportaj realizat de TVR1

21 Ianuarie 2012

Iho pisti chiro/ Ecou peste vremuri- "Eminescu şi lumea aromânească"- eveniment organizat de Proiect Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne în datat de 15 ian. 2012, la Clubul Ţăranului Român din Bucureşi. Invitaţi: Aura Piha, Nicolae Şerban Tanaşoca, George Vrana

detaliisite realizat de atelierul de grafică