Predania - Bucuresti
Pentru achiziționarea cărților Editurii Predania vă recomandăm să intrați pe siteul www.prietenii-predania.ro.


Vernisajul expoziţiei de fotogravură ‘’Basme aromâne’’ la ISART Cultural Center - București

20 Noiembrie 2015

Proiect Avdhela - Biblioteca Culturii Aromâne şi artistul vizual Otilia Canavra Măndescu vă invită cu bucurie marţi, 24 noiembrie, ora 19.00, la ISART Cultural Center, la vernisajul expoziţiei de fotogravură ‘'Basme aromâne''. Veţi putea admira fotogravuri ilustrând scrieri din...

detalii

Vernisajul expoziţiei de fotogravură ‘’Basme aromâne’’ la Muzeul de Artă Constanţa

9 Octombrie 2015

Eara, ți nu ș-eara (încep basmele aromânilor). Eara 'nâ oarâ, 9-li di Brumar, Custanța, unâ expoziții di caduri aleapti, ca di-t pârâmithi ascoasi! Proiect Avdhela - Biblioteca Culturii Aromâne şi artistul vizual Otilia Canavra Măndescu vă invită cu bucurie...

detalii

Atelier de piti armâneşti

25 Ianuarie 2015

Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne şi Ceainăria Agora vă invită în data de 1 februarie, duminică, la sediul Agora Tea and Coffe din Constanţa la un eveniment... multu nostim (savuros)! De la orele 16.00, Maea Dafa, mâyirgioańi alâvdatâ (bucătăreasă...

detalii

Andamusi cu analta poezii contemporanâ armâneascâ Spiru Fuchi -

10 Noiembrie 2014

Sâmbâtâ, 15-li di Brumaru 2014, hiţ acl'imaţ la Muzeulu a Municipiului Bucureşti "Pâlatea Suţu", la unâ andamusi cu analta poezii contemporanâ armâneascâ. Va hibâ pârâstâsitâ nai ma noaua carti di poezii a poetlui armânu Spiru Fuchi - "50 x...

detalii

Pârâstâseari „Vlahomania” di Spiru Fuchi

30 Octombrie 2013

Cu mari harauâ vâ dămu di hâbari câ mâni- gioi, 31-li di Sumedru, sihatea 18.00 pârâstâsimu Bucureşti tomlu di poezii armâneşţâ di-tu soni alâncitu a poetlui Spiru Fuchi - Vlahomania, la Muzeulu a Literaturil'ei Români (geadeea Dacia, numirlu 12 -aproapea...

detalii

Dhyeata, Centrul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Culturii Aromâne

10 Septembrie 2013

Prin finanțarea acordată de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) la Secțiunea Patrimoniu Imaterial I/2013, ia ființă Dhyeata, Centrul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Culturii Aromâne, primul centru de educație non-formală în domeniul culturii aromâne. Centrul oferă tuturor celor interesanți cursuri...

detalii

S-amintă Hristolu! – Cârtici di Cârciunu

25 Decembrie 2012

Cartea cuprinde transpunerea în aromână realizată de Maria Pariza a unei poezii scrisă de Sfântul Nicolae Velimirovici despre sărbătoarea Naşterii Domnului.

detalii

Cârticea di Cârciunu ti cilimeańi

13 Decembrie 2012

Mâni iasi di la stampâ Cârticea di Cârciunu ti cilimeańi. 15 frândzâ cu caduri vecl'i şi chindiseri armâneşţâ, giocuri, pirmithi, colindi, muabeţ, angucitori, şicăi şi poezii ti ficiuriţ. Ma s-u vreţ, anyrâpsiţ-nâ ti ea la georgiana.c.vlahbei@gmail.com i pi facebook! ...

detalii

Proiect Avdhela participă la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus

20 Noiembrie 2012

Proiectul Avdhela va fi prezent cu un stand pe toată perioada Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, Romexpo 21- 25 nov. 2012, iar de joi până duminică vom prezenta în fiecare zi public câteva dintre lucrările recent apărute din domeniul culturii...

detalii

„Mâńi hrisusiti. Cultura aromână între tradiţie şi contemporaneitate”

20 August 2012

„Mâńi hrisusiti. Cultura aromână între tradiţie şi contemporaneitate" este cel mai recent proiect demarat de Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne (susţinut de Asociaţia „Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina" şi Predania). Derulat pe perioada august-noiembrie 2012, proiectul are în vederea oferirea unor...

detalii

"Pâzarea" Internaţionalâ di Cărţâ Gaudeamus (Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus) di Custanţa

10 August 2012

Marţâ, 14li di Avgustu andreapsimu evenimentu la "Pâzarea" Internaţionalâ di Cărţâ Gaudeamus (Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus) di Custanţa, di-adunu cu Radio România Constanţa. Dinintea a Radio Vacanţa-Mamaia, v-aștiptămu cu noauâli cărţâ ascoasi tu proiectu (Nuşi Tulliu, Nicola Velimirovici), cu...

detalii

Pagini Vii de Cultură Aromână

20 Aprilie 2012

Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne (susţinut de Asociaţia Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina şi Editura Predania) şi Radio România Constanţa vor oferi publicului constănţean în perioada 26-29 aprilie o serie de manifestări culturale de marcă, cu invitaţi de renume din...

detalii

“Conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec ale aromânilor fârşeroţi din Dobrogea” finanţat prin AFCN

1 Aprilie 2012

Proiectul este o iniţiativă susţinută împreună cu ViraFilms pentru conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec aromânesc polifonic din Dobrogea, cântec prezent doar izolat în comunităţile de aromâni fârşeroţi din localităţile Mihail Kogălniceanu şi Cogealac (Constanţa). Îmbinând activităţi de producţie de...

detalii

În cadrul Proiectului Avdhela a fost organizată, pe 15 ianuarie 2012, seara „Iho pisti eti / Ecou peste vremuri – Eminescu şi lumea aromâneasc

16 Februarie 2012

Proiectul Avdhela - Biblioteca Culturii Aromâne a organizat, pe 15 ianuarie 2012, în cadrul Clubului Ţăranului Român din București, o seară de discuţii şi lecturi în amintirea poetului Mihai Eminescu şi a relaţiilor sale cu aromânii. Invitaţii serii au fost:...

detalii

În cadrul proiectului Avdhela, a fost organizat evenimentul „Pâreasińi buni! Tradiţia Păresimilor la aromâni”, la Muzeul de Artă Populară

1 Februarie 2012

Obiceiul aromânesc din seara de Lăsat de Sec a fost reconstituit în cadrul evenimentului „Pâreasińi buni!", eveniment găzduit de Muzeul de Artă Populară din Constanţa şi organizat în parteneriat cu Asociaţia Europeană Interaxe şi cu sprijinul deosebit al Radio România...

detalii

În cadrul Proiectului Avdhela, s-a organizat evenimentul „Armâńil’i, isturii di vâr-chiro şi di azâ/ Aromânii, poveşti de ieri şi de azi

6 Noiembrie 2011

Tematica evenimentului, organizat în colaborare cu restaurantul La Copac, a reprezentat-o istoria orală şi povestiri din trecutul şi prezentul aromânilor, poveşti ce au stat la dispoziţie participanţilor spre lectură şi vizionare. S-au organizat expoziţii de obiecte de colecţie şi veşminte...

detalii

O pagină pe zi pentru cultura aromână

13 Martie 2011

"O pagină pe zi pentru cultura aromână" este noua iniţiativă a Proiectului Avdhela ce urmăreşte implicarea comunităţii de aromâni din România, dar şi a tuturor celor interesaţi de păstrarea şi valorificarea culturii aromâne, într-un demers de scoatere la lumină şi...

detalii

Proiectul Avdhela a lansat site-ului „Dhyeata”, blogul de cultură aromânească

1 Martie 2011

Blogul reprezintă interfaţa non-formală a Bibliotecii culturii aromâne și are intenţia de a ilustra aspecte dintre cele mai variate referitoare la aromânii din trecut şi din prezent, prezentându-i și analizându-i atât din punctul de vedere al etnologului, lingvistului, poetului cât...

detalii

În cadrul Proiectului Avdhela, s-a realizat o cercetare sociologică în comunităţile de aromâni din Balcani

1 Octombrie 2010

Proiectul Avdhela a realizat, împreună cu Asociaţia „Liga pentru Utilitate Publică" şi cu sprijinul Departamentului de Români de Pretutindeni, o cercetare a comunităţilor de aromâni din Balcani. Cercetarea s-a desfăşurat pe durata unei săptămâni, în luna decembrie a anului 2010,...

detalii

Proiectul Avdhela a realizat o cercetare de folclor muzical în comunităţile de aromâni din Dobrogea şi Bucureşti

1 Iulie 2010

Cercetările au fost efectuate în vederea realizării unui documentar despre muzica aromânilor și au urmărit găsirea surselor de folclor muzical tradiţional cât mai nealterat în zonele cu aromâni. S-au creat, în această perioadă, legături cu aromâni care trăiesc în localitățile...

detalii

Lansarea Proiectului Avdhela în Bucureşti

24 Noiembrie 2009

Proiectul Avdhela, iniţiat şi sprijinit de Asociaţia Predania, a fost prezentat pentru prima dată publicului larg pe 24 noiembrie 2009 în cadrul Clubului Ţăranului Român din Bucureşti, alături de invitaţi din mediul cultural aromânesc: George Vrana (poet, eseist), Ionuţ Piţurescu...

detaliisite realizat de atelierul de grafică