Predania - Bucuresti


Coroana Starețului - Monahia Eufimia Mşvenieradze

5 Aprilie 2017

Oare de ce ne atrage Părintele Gavriil? Care este secretul? În primul rând, aceasta este o minune răsărită din imensa lui dragoste, dragoste pe care a simțit-o fiecare om care l-a întâlnit vreodată, iar astăzi o simte toată Georgia. Părintele...

detalii

Rugăciuni pe malul lacului - Sfântul Nicolae Velimirovici

20 Iulie 2016

Înfăţişăm acum cititorului român o carte clasică a literaturii pravoslavnice sârbeşti, Rugăciuni pe malul lacului, a sfântului episcop Nicolae Velimirovici, tradusă direct după original. Cartea cuprinde o sută de poeme‑meditaţii, de o profunzime şi frumuseţe aparte, scrise la Ohrida între...

detalii

Sfinții Varsanufie și Ioann, Cartea Avvei Varsanufie, carte apărută în cadrul colecției „Izvoarele Orthodoxiei”

5 Decembrie 2015

Textul tipărit aici este prima traducere integrală, rămasă inedită, a cunoscutei culegeri de Scrisori aparținând Stareților Varsanufie și Ioan din Gaza (sec. VI). Traducerea a fost făcută la Mănăstirea Neamț, în anul 1787, de către Isaac Dascălul, cunoscutul traducător din...

detalii

Pârâmithi tu caduri - Basme alese Basme Culese

5 Noiembrie 2015

Literatura aromână şi literatura poporană a aromânilor din spaţiul românesc şi mai ales balcanic, în ciuda valorii etnografice şi a calităţii artistice, este foarte puţin ilustrată prin volume, astfel că cititorul de azi al acestei literaturi resimte o slăbire continuă...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei, Capete, carte apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

15 Mai 2015

Continuând colecţia dedicată Sfântului Nicolae Velimirovici, cartea pe care o țineți acum în mână a fost alcătuită pe baza unei duble intenții. Anume, aceea de a așeza între aceleași două coperte un grup de texte care să mărturisească despre viața...

detalii

Mitropolitul Strumiței Naum, Nici Eu nu voi spune vouă...

1 Februarie 2015

Şi la sfârşit, să amintim: este bine, când sântem în înşelare - şi nu există cineva care să nu fie în înşelare - măcar să ne dăm seama că sântem în înşelare, pentru că neîndoielnic vom trăi şi ne vom...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei, Cateheze, carte apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

11 Aprilie 2014

Trilogia de față - lucrare unică în literatura creștină contemporană - este alcătuită din „Credința sfinților," „Semne și simboluri" și „Nomologia." Aceste trei texte la un loc reprezintă întreita mărturisire a Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici despre mântuitoarea legătură a omului...

detalii

Mioara Grigore, Cancerul, dragostea mea, carte apărută în cadrul colecției Martor

17 Martie 2014

Drumul Mioarei, atât cel real, cât și cel livresc, devine astfel un efort uriaș de a‑și plasa centrul propriei existențe din sinele său cel strâmt ca o temniță, în care se zbate deznădăjuit, întâi în ceilalți, și apoi în Dumnezeu....

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei, Tâlcuiri, carte apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

11 Noiembrie 2013

Pentru toți cei care vor să trăiască „viața în Hristos", această carte a Sfântului Nicolae Velimirovici răspândește opt lumini alese. „Tâlcuirea la Facere" arată cum Dumnezeu a pus în noi posibilitatea cunoașterii „celor văzute și nevăzute" spre a ne întoarce...

detalii

Protopresviter Anastasie Goţópulos, Rugăciunea în comun cu ereticii. Abordare a practicii canonice a Bisericii, carte apărută în cadrul colecției Martor

10 Martie 2013

În ultimele decenii, problema rugăciunii în comun cu ereticii a neliniştit serios poporul ortodox, căci s'au înmulţit încălcările acelor Sfinte Canoane care condamnă, cu o limpezime de netăgăduit, rugăciunile în comun. De-a lungul multor secole, în practica Bisericii s'a respectat...

detalii

Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvinte puţine oarecare din ceale multe, carte apărută în carul colecției „Izvoarele Orthodoxiei”

15 Octombrie 2012

Cartea de faţă, intitulată modest Cuvinte puţine oarecare din ceale multe, ale celor întru sfinţi părinţilor noştri Vasilie celui Mare şi Grigorie Cuvântătoriului de Dumnezeu, a fost alcătuită de Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ungrovlahiei (1765-1834), ca o anthologie a prieteniei celor...

detalii

Nuși Tulliu, Poezii, carte apărută în carul colecției „AVDHELA”

9 Septembrie 2012

Nuși Tulliu si-amintă tu 23-li di Aprilu 1872, tu avdzâta Avdhelâ, ţi adzâ si-aflâ tu Grâţie, ș-muri București, tu 8-li di Aprilu 1941. Fu poetu, prozatoru și publicistu di limbâ armâneascâ și româneascâ. Protili studii li-adarâ Cl'isurâ, tu Machidunie, iara...

detalii

Arsenie Monahul, Între Dumnezeu şi Rock"n" Roll, carte apărută în cadrul colecției „Martor”

10 Iunie 2012

Ce-i muzica? O trăire a sufletului? O creaţie artistică? Un mod de viaţă? Asta-i prima întrebare pe care-o ridicăm înainte de-a începe povestea lungă şi dramatică a Rock'n'roll-ului. Căci numai răspunsul la întrebarea asta ne va da cheia înţelegerii neobişnuitulului...

detalii

Dan Botta, Românii, poporul tradiției imperiale, carte apărută în cadrul colecției „Neamul Românesc”

5 Iunie 2012

Ceea ce m-a impresionat mai mult la Dan Botta, n-a fost nici extrem de serioasa lui cultură clasică, pe care n-am mai întâlnit-o la nici un om din generația mea. Numai el citise în textul original pe Platon, pe Plotin...

detalii

Iotta Naum, Din viaţa zbuciumată a aromânilor, carte publicată în carul colecției „AVDHELA”

30 Mai 2012

Din viaţa zbuciumată a aromânilor reprezintă singura creaţie în limba română a autorului Iotta Naum Iotta. Reunite sub acest titlu generic, pe care autorul a dorit să-l lase lucrării sale, cele două părţi ale cărții sunt distincte ca gen literar:...

detalii

Victor Papacostea, Mihail Regleanu, Documentele redeşteptării macedoromâne, carte apărută în carul colecției „AVDHELA”

10 Mai 2012

Lucrarea Documentele redeșteptării macedoromâne a fost elaborată de Victor Papacostea împreună cu Mihail Regleanu, un vechi și devotat colaborator, ca o îndatorire de serviciu, în cadrul Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, transcrierea documentelor fiind încheiată în 1943. Îndată după...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Exiyisiri la Tatălu a Nostru – aromână/română, carte apărută în carul colecției „AVDHELA”

1 Aprilie 2012

Cathiunu Criştinu lu dzâţi dipriunâ Tatălu a nostru, ama câţ di noi ľi-aduchimu di-alithea putearea şi simasiili siminati di Hristolu Işişi, tu-aestâ Pâlâcârie Amirâreascâ. Ayiulu Nicola Velimirovici nâ dhurusi lumbrusita Exiyisiri la Tatălu a nostru, ţi nu easti maşi exiyisiri,...

detalii

Ernest Bernea, Maramureșul, Țară Românească, apărută în carul colecției „Ernest Bernea”

15 Martie 2012

În contextul bogatei literaturi despre ţara Maramureşului, cartea lui Ernest Bernea, Maramureşul, ţară românească, are un profil unic. Lucrarea este o mărturie profundă şi personală despre originea neamului nostru, despre evoluţia lui istorică în adevăratele hotare româneşti, despre credinţa noastră...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Exiyisiri la Tatălu a Nostru, carte apărută în cadrul colecției „AVDHELA”

1 Martie 2012

Cathiunu Criştinu lu dzâţi dipriunâ Tatălu a nostru, ama câţ di noi ľi-aduchimu di-alithea putearea şi simasiili siminati di Hristolu Işişi, tu-aestâ Pâlâcârie Amirâreascâ. Ayiulu Nicola Velimirovici nâ dhurusi lumbrusita Exiyisiri la Tatălu a nostru, ţi nu easti maşi exiyisiri,...

detalii

Sfântul Ioann Damaskin, Descoperire cu amăruntul a pravoslavnicii credinţe, apărută în cadrul colecţiei „Izvoarele Ortodoxiei”

12 Decembrie 2011

Unul dintre cei mai mari şi însemnaţi sfinţi din întâia mie de ani a creştinătăţii, Sfântul Ioan Damaskin (†5 Decemvrie, 789) a rămas în cugetul Bisericii îndeosebi pentru râvna cu care a apărat cinstirea dreptslăvitoare a icoanelor înaintea prigonitorilor acelui...

detalii

Ernest Bernea, Preludii, carte apărută în cadrul colecţiei „Ernest Bernea”

7 Octombrie 2011

Figură marcantă a generaţiei intelectuale interbelice - filosof, sociolog, etnograf, eseist, poet şi prozator, fost deţinut politic în vremea lui Carol al II-lea şi în perioada comunistă, Ernest Bernea s-a ivit în lume pe data de 28 Martie 1905, la...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa Sfinţilor, carte apărută în cadrul colecţiei „Sfântul Nicolae Velimirovici”

1 Octombrie 2011

Credința Sfinților nu este o carte pentru o elită a Bisericii sau pentru un grup de oameni întâlnit doar în calendarul ortodox. Ea este un abecedar duhovnicesc pentru întreg neamul omenesc, ușor de parcurs prin credință, lesne de înțeles prin...

detalii

Milivoie Iovanovici, KALIST MONAHUL, ucenic al Sfântului Nicolae Velimirovici, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi duhovniceşti”

20 Septembrie 2011

„Am avut mare iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, şi de aici am primit putere să mă lupt pentru ceea ce am socotit eu că îmi este de trebuinţă în viaţă. [...] În viaţa mea am căzut adesea,...

detalii

Ernest Bernea, Criza lumii moderne, carte apărută în cadrul colecţiei „Ernest Bernea”

20 Iunie 2011

Omul modern s-a dezlipit de Rai şi s-a alipit de raiul pământesc, de comoara sa. Şi nu doar că s-a alipit; aproape că a devenit una cu lumea. De aceea, Dumnezeu i-a tulburat pacea, i-a împuţinat hrana, i-a risipit banii,...

detalii

Iovan Ianici, Să fim oameni! Viaţa şi cuvântul Patriarhului Pavel al Serbiei, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi duhovniceşti”

5 Mai 2011

Iovan Ianici s-a născut în 1963 în Vrbici lângă Krupani, Serbia. A absolvit Facultatea de Drept din Cadrul Universităţii din Belgrad. Din 1990 până în 2010 lucrează ca jurnalist la prestigiosul săptămânal Sârbesc NIN. Înainte de asta, a colaborat la...

detalii

Monahia Anastasia, De ce a fost Iona inghitit de chit?, carte apărută în cadrul colecţiei „Carte pentru copii”

7 Martie 2011

O carte ce îi va înveseli şi pe cei mici şi pe cei mari. Pe cei mici îi va atrage către Dumnezeu, pe calea celor văzute şi frumos colorate, iar pe cei mari îi va înţelepţi şi îi va întoarce...

detalii

Calendarul Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei

1 Noiembrie 2010

Acest calendar, publicat de editura Predania pentru anul 2011 - o aghiografie în imagini -, arată cum o viaţă închinată sfinţeniei poate lua chipul unei scări către Dumnezeu. Găsim aici douăsprezece chipuri ale Sfântului Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei,...

detalii

Ernest Bernea, Meditaţii filozofice. Note pentru o filosofie inactuală, carte apărută în cadrul colecţiei „Ernest Bernea”

17 Octombrie 2010

Prin „Meditaţiile" sale filosofice, Ernest Bernea pune sub semnul întrebării lumea în care trăim şi pe noi odată cu ea. Viziunea sa asupra lumii, Weltanschauung-ul său spiritual, are un centru profund duhovnicesc: pe Hristos. Hristocentrismul său este demonstrat, etalat, având...

detalii

Iancu Ballamaci, Metoda Aromână/Vlahă, carte apărută în carul colecției „AVDHELA”

5 Iulie 2010

Lucrarea Metoda Aromână/Vlahă, care s-a difuzat în cadrul evenimentelor la care a participat proiectul Avdhela, este un manual de învăţare a aromânei prin albaneză. Autorul, Iancu Ballamaci, a folosit metoda comparativă pentru a facilita studiul celor din spaţiul albanez care...

detalii

Stareţul Tadei de la Mănăstirea Vitovniţa, Pace şi bucurie în Duhul Sfânt, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi duhovniceşti”

10 Iunie 2010

Cartea Pace şi bucurie în Duhul Sfânt întregeşte viziunea duhovnicească pe care Stareţul Tadei ne-a lăsat-o moştenire, spre mântuirea noastră. Sântem răspunzători de gândurile pe care le întreţinem, iată un adevăr foarte greu de crezut şi de primit de omul...

detalii

Sfântului Isaac Sirul, Cuvinte şi învăţături, carte apărută în cadrul colecţiei „Izvoarele Ortodoxiei”

1 Mai 2010

Scrise în limba siriacă, spre sfârşitul veacului al şaptelea, Cuvintele pentru nevoinţă ale Sfântului Isaac s-au alăturat învăţăturii Bisericii, socotindu-se unele de temelie, alături de celelalte lucrări ale Sfinţilor Părinţi. Ele l-au făcut pe unul dintre marii duhovnici ai zilelor...

detalii

Arhimandritul Epifanie Theodoropulos, Toata viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi Duhovniceşti”

7 Aprilie 2010

Această carte reprezintă primul volum al culegerii de omilii ţinute de părintele Epifanie fiilor săi duhovniceşti din obştea mănăstirii Keharitomeni din Peloponnez. Cuvântul său este plin de nerv şi trece dincolo de mărginirile fireşti ale mijloacelor neînsufleţite de înregistrare -...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Inima în Marele Post, carte apărută în cadrul colecţiei „Sfântul Nicolae Velimirovici”

10 Martie 2010

O carte plină de folos duhovnicesc, scrisă în duhul aparte al Vlădicii Nicolae, ce îşi doreşte să-l îndrume şi însoţească pe tot creştinul de-a lungul Marelui Post, săptămână de săptămână, în această tainică călătorie a inimii către învierea lăuntrică şi...

detalii

Identitatea şi libertatea omului în Ortodoxie - Răspunsuri ale Bisericii în privinţa actelor electronice, carte apărută în carul colecției „Martor”

23 Noiembrie 2009

În contextul dezbaterilor purtate în România pe tema adoptării actelor electronice şi al puţinei cunoaşteri a părerilor duhovniceşti în această privinţă, Editura Predania a avut iniţiativa de a aduna într-un volum poziţiile exprimate public de-a lungul timpului în sânul Bisericii...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine şi rău, carte apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

18 Octombrie 2009

Gândurile adunate între coperţile acestei cărţi ne îmbrăţişează cu o gingaşă familiaritate: pentru credincioşi, ele par să vină nemijlocit din înţelepciunea Cărţii Ecclisiastului, din Pildele lui Solomon, din Psalmi, din pildele Evangheliei, din Pateric şi din capetele Filocaliei; orice cititor...

detalii

Mircea Platon şi Gheorghe Fedorovici, Măsura vremii: îndemn la normalitate, carte apărută în cadrul colecției „Martor”

23 August 2009

Cartea ne reaminteşte criteriile normalităţii în condiţiile României de astăzi: o Românie unde normalitatea tinde să devină o insultă, unde calităţile Românilor sânt prezentate, acolo unde mai există, ca detestabile, în timp ce Ortodoxia este condusă cu îndemânare înapoi spre...

detalii

Monahia Maria (Dobromîslova), Viaţa Sfântului Nicon, ultimul Stareţ de la Optina, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi duhovniceşti”

15 Mai 2009

În aceasta carte, Monahia Maria, ajutată de cunoaşterea îndeaproape a persoanelor şi întâmplărilor despre care istoriseşte, a izbutit să redea într-un chip impresionant nevoinţele şi pătimirile Sfântului Nicon Mărturisitorul (aşa cum l-a înscris Biserica în sinaxarul său, la proslăvirea din...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri şi semne, carte apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

7 Mai 2009

În iubirea de carte se ascund smerite trei iubiri: iubirea de Cartea vieţii veşnice, iubirea de Sfânta Evanghelie şi iubirea de cele aghiografice. O carte poate fi, aşadar, un simbol pentru o realitate întreită. Între cele două războaie mondiale, când...

detalii

Sfântul Simeon Noul Cuvântătoriu-de-Dumnezeu, Ale dumnezeeştilor cântări – Iubirile, carte apărută în cadrul colecţiei „Izvoarele Orthodoxiei”

11 Aprilie 2009

Cântările Sfântului Simeon, cea mai înaltă şi cea mai personală scriere a sa, adună laolaltă trăirile sale mistice, în care l-a văzut şi a vorbit cu Dumnezeu faţă către faţă. Din ele reiese convingerea sa nu doar în posibilitatea, ci...

detalii

Gheorghe Racoveanu, Omenia şi frumuseţea cea dintâi, carte apărută în cadrul colecției „Neamul Românesc”

30 Martie 2009

Apărută iniţial ca o comunicare adresată Congresului Internaţional de Studii al Societăţii Academice Române, care a avut loc la Veneţia în 1961, Omenia şi frumuseţea cea dintâi analizează o trăsătură a poporului român din perspectivă theologică şi etnografică. Vorbind despre...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Cele patru aşezăminte ale Sfântului Naum al Ohridei, apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

23 Noiembrie 2008

Oamenii se deosebesc unii de alţii prin ce sânt, prin ce fac, prin ce au, dar şi prin ce lasă în urmă. Unii lasă bunuri, alţii idei. Sfântul lasă în urmă o cale pe care o adevereşte cu faptele propriei...

detalii

Hristos se naşte! Carte tridimensională interactivă, apărută în cadrul colecției „Carte pentru copii”.

15 Octombrie 2008

Hristos se naşte! carte tridimensională interactivă Prin cartea de faţă, îţi oferim un model tridimensional şi interactiv al Naşterii lui Hristos. Copilul tău poate îmbina personajele din carte fără să aibă nevoie de foarfecă sau lipici! Povesteşte-i copilului ce...

detalii

Sfântul Macarie Eghipteanul, Omilii, aparută în cadrul colecţiei de patristică „Izvoarele Orthodoxiei”

1 Iulie 2008

Cele cincizeci de omilii duhovniceşti ale Sfântului Macarie Egipteanul sânt una dintre cele mai vechi scrieri ascetice dreptslăvitoare, iubită şi răspândită atât în mediile monahale, cât şi în rândul credincioşilor din lume, care doresc împlinească porunca Mântuitorului „Fiţi dar voi...

detalii

Sfântul Ioan Scărariul, Scara, apărută în cadrul colecţiei patristice „Izvoarele Orthodoxiei”

10 Mai 2008

Această vestită scriere ascetică a Sfântului Ioan Sinaitul, adresată iniţial monahilor, a devenit unul dintre cele mai însemnate îndreptare ale Bisericii către dobândirea mântuirii. Numită uneori Scara dumnezeiescului urcuş, cartea este împărţită în treizeci de „trepte" şi înfăţişează un tablou...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Mai presus de Răsărit şi de Apus, apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

17 Aprilie 2008

Cuvântul lui Dumnezeu a putut cuprinde lumea întreagă tocmai pentru că a venit de sus. Uşor e să vedem cum nici o învăţătură omenească nu a putut face aceasta. De aceea, a vorbi în adevăr despre Ortodoxie înseamnă a privi...

detalii

Hristos a înviat!, carte apărută în cadrul colecției „Carte pentru copii”

25 Februarie 2008

Hristos a înviat! Dacă te hotărăşti să vorbeşti cu copilul tău despre Înviere, poţi începe cu această carte, indiferent de vârsta celui mic. Versurile sunt mai aparte, pentru că sânt scrise de un sfânt: Sfântul Nicolae Velimirovici. Imaginile urmează...

detalii

Hristos se naşte! Crăciunul pe înţelesul copiilor, carte apărută în cadrul colecției „Carte pentru copii”

1 Noiembrie 2007

Crăciunul pe înţelesul copiilor Nu în fraze complicate - ci în versuri simple şi ritmate, care ajung mai uşor la sufletul copilului şi care caută să dăruiască neatinsă poezia Crăciunului. Nu în desene naive, ci în imagini de inspiraţie bizantină,...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Prin fereastra temniţei, carte apărută în cadrul colecţiei de scrieri ale „Sfântul Nicolae Velimirovici”

30 Martie 2007

Această carte este o culegere de scrisori compuse de Sfântul Nicolae pe când era închis în lagărul German de la Dachau. Titlul pare să sublinieze faptul trist al întemniţării episcopului ortodox. Dar cum ar putea fi întemniţat un om liber...

detalii

Arhimandritul Serafim Alexiev, Viaţa duhovnicească a creştinului ortodox, carte publicată în cadrul colecției „Părinți duhovnicești”

20 Octombrie 2006

Pentru omul de azi, viaţa este o realitate cu multe chipuri. Toate aceste chipuri nu o pot defini, ci doar rezuma. Cu atât mai mult, viaţa duhovnicească, „pârga vieţii noastre," este mai greu de povestit celor care nu o trăiesc....

detalii

Mitropolitul Ierothei (Vlahos) al Nafpaktei, O noapte în pustia Sfântului Munte. Convorbire cu un pustnic despre Rugăciunea lui Iisus, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi Duhovniceşti”

20 Martie 2006

O carte care pune în lumină esenţa vieţii duhovniceşti ortodoxe - Rugăciunea lui Iisus sau „rugăciunea inimii" - şi cum poate fi aceasta pusă în lucrare de către monahi şi mireni, într-o convorbire curgătoare şi directă dintre autor şi un...

detalii

Sfântul Nicolae Velimirovici, Tâlcuire la Tatăl Nostru, apărută în cadrul colecţiei dedicate Sfântului Nicolae Velimirovici

28 Octombrie 2005

Această cărticică este una dintre mărgăritarele duhovnicești pe care Sfântul Nicolae Velimirovici le oferă sufletului nostru, pentru a-l înfrumuseța și a ne înălța și mai mult mintea și inima la cele cerești. Fiindcă ea ne tâlcuiește cea mai de preț...

detalii

Stareţul Tadei de la Mănăstirea Vitovniţa, Cum îţi sânt gândurile, aşa îţi este şi viaţa, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi Duhovniceşti”

28 Octombrie 2005

Cum îţi sânt gândurile, aşa îţi este şi viaţa este o carte de psihoterapie ortodoxă, care intră profund în tainele relaţiei dintre mintea şi sufletul nostru. Este o antologie de interviuri, predici, „capete de învăţătură" ale Stareţului Tadei de...

detaliisite realizat de atelierul de grafică